ELEKTRIFIKACE TRATI LETOHRAD - ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Petr Buryška

Ve středu 29. 12. 1982 přijel na nádraží v Letohradě první vlak tažený elektrickou lokomotivou. Tento den se jistě stal významným nejen pro provoz železnice, ale i pro život našeho města. Co však tomuto slavnostnímu okamžiku předcházelo? Na jaře 1980 jsme se dověděli, že se trať Ústí n. Orlicí - Letohrad bude elektrifikovat. Tato zpráva vyvolala zpočátku spíše nedůvěru, ale když již v květnu 1980 proběhlá první jednání, nezůstal nikdo na pochybách, že je to Jen otázka času, kdy se bude do Letohradu jezdit elektrickými lokomotivami. Proč byla vybrána právě tato trať a ne např. Týniště n. O. - Letohrad? Výběr tratí byl prováděn na Federálním ministerstvu dopravy v Praze a byly vzaty v úvahu především ty okolnosti, kde stávající měnírny, které jsou k elektrickému provozu nutné, jsou svojí kapacitou a dosahem schopny napájet ještě další přilehlé traťové úseky. V tomto případě jde o měnírnu v Ústí nad Orlicí a tedy trať i stanice v Letohradě jsou jednostranně z této měnírny napájeny. Ve výběru pro podobné akce byly i další tratě, jako např. Choceň - Litomyšl, Týniště n. O. - Kostelec n. O., Hradec Králové - Jaroměř, ale náš úsek byl realizován jako první.

Počáteční jednání proběhla již v roce 1980. Na přelomu let 1980 a 1981 se prováděla měřen! a vypracován! projektů pracovníky Státního ústavu dopravního projektování v Praze a v zář! 1981 se již začaly stavět první stožáry pro trakční vedení. Původní termín ukončení stavby byl stanoven na konec roku 1983, ale později byl podstatně zkrácen. 15. prosince začaly napěťové zkoušky a 29. prosince 1982 v 10.15 hodin přijíždí do Letohradu zvláštní vlak tažený elektrickou lokomotivou E 479.0038, jehož jízdou byl za účasti představitelů Federálního ministerstva dopravy, správy Severozápadní dráhy, zástupců hlavních dodavatelů a v neposlední řadě i veřejných činitelů okresu i města Ústí nad Orlicí i Letohradu slavnostně zahájen elektrický provoz na trati Letohrad—Ústí nad Orlicí. Skutečně první jízda elektrické lokomotivy se však uskutečnila v „předpremiéře" již ve středu 22. 12. 1982 v podvečerních hodinách; shodou okolností to byla právě ta lokomotiva, která o týden později přivezla do Letohradu první elektrický vlak. Mimo vlastních elektrizačních prací bylo nutno rekonstruovat světelné zabezpečovací zařízení na sedmi přejezdech, bylo nutno vyřešit křížení troleje s nadzemním nízkým a vysokým napětím a s telefonním vedením. Dále bylo rozhodnuto přeměnit hlásku a nákladiště v Lanšperku na výhybnu, a proto bylo zapotřebí rekonstruovat zabezpečovací zařízení a přestavět staniční budovu. Na vlastních elektrizačních pracích bylo pro­investováno přes 10 mil. Kčs, další investice si vyžádaly i jiné souběžné akce, jako např. výše uvedené úpravy přejezdů apod. Celkem bylo zatrolejováno přes 21 km kolejí. V troleji je 3000 V stejnosměrného napětí. Trolej nesou betonové a ocelové příhradové stožáry. Práce si vyžádaly na 90 výlukových dní, zatrolejování stanice v Letohradě bylo však prová­děno za plného provozu.

Jaké lokomotivy můžeme nyní na této trati spatřit? Na osobních vlacích jsou zde používány lokomotivy ř. E 458.0, tzv. „žehličky". Původně se uvažovalo s nasazením pantografových jednotek, jaké jsou známé z předměstské dopravy v okolí Prahy, Pardubic a Hradce Králové. U převážného počtu vlaků jsou však přepravní proudy cestu­jících natolik slabé, že by tyto jednotky nebyly využity a kromě toho již dosluhují a nové se nevyrábějí, a proto se od této myšlenky upustilo. Osobní vlaky jsou tedy složeny ze soupravy tří osobních vozů tažené již zmíněnou lokomotivou ř. E 458.0. Uvažovalo se také o zařazení řídícího vozu do čela soupravy, aby lokomotiva v koncových stanicích nemusela soupravu před opačnou jízdou objíždět, neboť tím vznikají ve stanicích mnohdy provozní potíže. Jedním směrem by tedy lokomotiva vlak táhla a druhým směrem sunula. Řídící vozy se však zatím nevyrábějí ani nedovážejí. Vlakem i na­dále sestaveným z motorových vozů zůstává jeden pár přímých vlaků jedoucích v trase Ústí nad Orlici—Hanušovice.

Do roku 1983 zde začal jezdit mezinárodní expres č. 6 a 7 „Praga" z Prahy přes Ostí nad Orlicí, Letohrad a Warszawu do Moskvy. Tento vlak je veden rychlíkovou elektrickou lokomotivou řady E 499.1 lokomotivního depa Praha-střed.