ŽELEZNIČNÍ STANICE JABLONNÉ NAD ORLICÍ

Jaromír Adamec

Stavba zdejší trati byla jednou z podmínek míru v roce 1866 mezi Rakouskem a Pruskem. Začala se stavět 10. 3. 1872. Stavbu prováděli bří Jungové v Wurtenbergu a dozor na ní měl zdejší občan Václav Bacek. Již 19. 12. 1873 přijel do Jablonného nad Orlicí první zkušební vlak. Prv­ním přednostou stanice byl jmenován kontrolor státních drah Gustav Wimmer. Staniční budova po opravách některých oken, dveří a elektro­instalace slouží potřebám provozu ČSD dodnes v původním stavu. Jablonné nad Orlicí je průmyslovým městem a již od zavedení dráhy byla zde přeprava osob i nákladů na místní poměry silná. V roce 1925 byla vybudována vlečka do drážního lomu. Této vlečky využívala i sou­sední cihelna a dodnes se na ní uskutečňuje rozhodující část nakládky celé stanice. Dne 27. 9. 1919 byla odeslána první zásilka do ciziny - firmy Automat do Ruska.

14. 10. 1926 byl v úseku trati Lichkov - Jablonné n. O. - Kyšperk prvně zaveden traťový telefon. Stanice měla v roce 1927 18 zaměstnanců. Zvlášť silná přeprava byla v letech 1937-38, kdy se přepravoval materiál na úpravu toku Tiché Orlice a na stavbu pohraničních opevnění, stejně tak jako v době 2. světové války a okupace. Tehdy byla naše stanice poslední stanicí na českém území a tedy stanicí pohraniční. V roce 1942 bylo vybudováno a dáno do provozu elektromechanické zabezpečovací zaří­zení a prodloužena třetí kolej. Tím stanice dostala dnešní podobu. Byly též zřízeny nové hlásky Verměřovice a Těchonín. Na trati jezdilo přes 70 pravidelných vlaků denně. Po 2. světové válce se pracovníci stanice zapojili do soutěží a hlavně v oblasti kultury cestován! a zlepšování pracovního prostředí dosáhli velmi dobrých výsledků. Vybudovali v roce 1957 nové sociální zařízení, později i oplocení objektu stanice a sklad uhlí, vše brigádnicky vlastními silami. V roce 1962 bylo provedeno zastřešení nástupiště. Žst. Jablonné n. O. je zácvikovou stanicí a za posledních 30 let zde bylo zaškoleno mnoho nových výpravčích.