ŽELEZNIČNÍ STANICE LICHKOV

Josef Grus

Stanice Lichkov leží ve východních Cechách na jihovýchdním okraji Orlických hor. Nadmořská výše je 533 m. Stanice je obklopena kopci s jehličnatými lesy. Zimy bývají zde kruté s velkými vánicemi a spoustou sněhu. Stanice leží na trati Velký Osek - Hanušovice a vychází z ní odboč­ná trať do Mezilesí, je přechodovou stanicí do Polska. Doprava na trati Lichkov -Mezilesí byla zahájena v roce 1875 a na trati do Dolní Lipky již v roce 1874. V roce 1929 postihla Lichkov krutá zima. Teplota klesla v březnu až na -28°C. Vlaky jezdily s velkým zpožděním, neboť se na tratích tvořily velké závěje.

Rok 1933 je pro zdejší stanici rokem nesčetných politických událostí a neustálých zmatků mezi zdejším personálem, ježto uvedené politické poměry činily situaci na tomto území choulostivou až i nebezpečnou. Poměr mezi zaměstnanci sousední dráhy se vlivem politických událostí velmi přiostřil a omezil se pouze na styk služební. V roce 1938 byly okol­ní hranice obsazeny československým vojskem. Potupným mnichovským diktátem však bylo rozhodnuto postoupit bez boje některá území říši, přestože k ní nikdy nepatřila. V květnu 1945 měl Lichkov štěstí, neboť nic nebylo ve stanici poškozeno. Českými zaměstnanci byla stanice defini­tivně obsazena 26. 5. 1945 zvláštním obsazovacím vlakem z Kyšperka. V roce 1956 byly započaty práce na hlásce Těchonín, která měla být pro zabezpečení rostoucího provozu přeměněna na výhybnu. Do provozu byla uvedena v roce 1957 a přidělena žst. Jablonné n. O. Železniční stanice Lichkov i nadále odpovědně plní dané úkoly. Přepra­va je závislá na celkové mezinárodní situaci, nejvyšší byla v roce 1974.