Obyvatelé Kyšperka a spolky

Kyšperecká galerie:

Železniční galerie:

Příspěvky:

Zpět:

Sokolská jednota 1912
Sokolská jednota
Hasiči 25. jubileum 1875-1900
29.7. 1900 Spolek hasičů
Divadelní ochotníci v Kunčicích 1907
TJ Sokol Orlice 18. 8. 1929
Mlýn Karla Vondry
Obyvatelé domu čp. 85 na Orlici
Svatojánská ulice pouť asi 1910
Průvod pekařů Lukavskou ulicí kolem 1930
Hájovna v Bažantnici kolem 1930
Hotel Forche
Ráj
Jan Tomek - Sklad mouky Lukavská ul. čp. 23 kolem 1910
Druhý sňatek Jana Umlaufa 24.7.1893
Svěcení cechovních praporů 1905
Obchod Marie Sýkorové v Lukavské ul.
Hraběnka Stubenberg 1863-1910
Obchod Karla Merty na Orlici
Orlická brána asi 1910
Škola v Komenského ul. asi 1900
Betlém kolem 1920
Náměstí s velkým podloubím 1905
Malé podloubí s Panským domem 1905
Slavnosti na náměstí 1905
Slavnosti na náměstí 1905
Velké podloubí 1895
Trh na náměstí 1893
Čp.155 Divadelní ul 1910
Květen 1945 Lukavská ul.
Květen 1945
Rusové v Kyšperku květen 1945
Rusové v Kyšperku 1945
Bečvárna květen 1945
Bečvárna květen 1945
Velké podloubí nedatováno
Oprava střechy a okapů květen 1908
Palečkův hostinec v Orlické bráně 1910
Pouť 1938
Pouť v Kyšperku 1938
Pouť v Kyšperku 1938
Pokládání kanalizace 50. léta
Pokládání kanalizace 50. léta
Josef Moravec na místním nádraží pracoval zhruba v letech 1919 – 1924. V roce 1920 byl dle drážní ročenky revidentem, později snad zastupoval přednostu stanice. Dle rodinné tradice Josef Moravec inicioval družstevní výstavbu železničářských domů v Kyšperku a největší z těchto domů také vlastnil. V roce 1924 prodal dům Václavu Junkovi, manželu Elišky Junkové, pro jeho rodiče a odstěhoval se do Hradce Králové.

Slet Sokolské župy Orlické v Kyšperku 28-29.6. 1929